• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • DFA
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search

529 Results Found in Herbalist Sort 

Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
Western Cape
 
! 100% DR. NTILA HNgena umuthi othithi HBuyisa isithandwa ngiyatwalisa imali HHola kathathu HGudluza isitha HNgena estolo uphume nemali HImali yamadlozi HKhiya mfazi HPhasa eskoleni, HImali esheshayo, HImali ingena kwi account yakho Khoka suphumelele % 081 7504967
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!! DR POWERFUL Ngiyafaka imali abank 5 10million. same time. Imali esheshayo phatha R1000 1 hour kuphela 063 229 5440
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!!! 100% ASIKITE 30 MINS GTD Buyisa isithandwa, Kiya, Bheka mina ngedwa, khipa isisu, khulisa induku, Amahips, Imali esheshayo, Imali ingena kwi account yakho, wallet yemali , Amagundani alanda imali, Wina cassino / lotto, Chikonokono oil 3 million a day. Khoka umkhanyiso 081 077 4015
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!!! BABA ISHARKA *100% Buyisa isithandwa sikufonele in 30mins R250 * Khulisa induku 3 days R350 Magic wallet eletha imali R300 *Imali esheshayo R350, casino, lotto R250 *Magic Ring R400, *Amagundane alanda imali *Imali ingene kwi account R350. 0791128468 DBN
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!!!!!!BABA HLONGWANE 078 9062889 Ngihlanyisa umuntu okuhluphayo, Siwasho sesicitho ukubuyisa isithandwa 100% ngiya gudluza isitha 1day gtd, Amagundane akuletela imali 100% , imali esheshayo, nyamalalisa isisu, imali ingena kwi account yakho Wina icala siwasha imali ixolile 100% DURBAN & ESCOURT
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!!!!GOGO HLOPHE King of King inyanga enkulu edume umhlaba wonke isiza wonke umuntu. HImali yamadlozi, buyisa into elahlekile HEngena ebenki R7.5million HGudluza isitha in 30 minutes HNyamalalisa / isisu HBuyisa umuntu wakho/ nokumvala HImali engapheli ebank Nokunye okuningi noma uzamile wahluleka siyadiliva noma ikuphi 076 846 2259
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!!!DR MANGANI Izinkinga zemali kuphela, imali esheshayo, lotto, casino, imali ingena ebank. Wallet magic, Amagundane alanda imali. Pay after. % 063 345 6232 063 345 0825
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!!DOCTOR IGWE FROM NIGERIAN Consultation Help for all kind of PROBLEM of privacy, court case, relationship problem, miscarriage. Promotions for work and find serious job, translate all kind of dream and all kind of PROBLEM done in 9 days. Lost property, stop smoking and drinking. Good luck in school. 078 745 1643 PMB
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!!Ngiphakamisa ukubonga BABA KESA Waguqula impilo yami yaba ngcono. Nawe enza umehluko kweyakho!!! Usuzame usizo wahluleka koodokotela abaningi. Woza ku baba See Ngingu Lerato Mazibuko inambala yami ithi ohlala North West. Ngisfisa ngathi ubaba ngisheshe ngimazi ngaphambi kokumosha imali eningi kangaka ezinyangeni, odokotela nezangoma. Ngibone obebonga kwiphepha i Sunday Tribune ethi ungowakwa-Mazibuko ubonga ubaba ngokushitsha impilo yakhe kanye nomndeni wakhe ngezinkinga zabo zezimali. Mina ngavele ngabe nomndlandla ngabafana abancane tokoloshe abangangifakela imali ingango R900 000 kwi-Akhawunti yami yasebhange lokho kwenzeka emva kwamahora anabili nje kuphela nemali yabe isikhona ebhange ngamkhokhela uR600 000 kuphela emalini engayithola. umfowethu yena waxhumama naye efuna isikhwama semilingo ukuze athole uR250 000 nsukuzonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposela yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kwesikhwama ube esesethola uR250 000. Ngalo lolosuku. Wabe esemkokhela uR70 000. Njalo ngesonto. Umzala wami yena wakhetha amagundane ukuthi amfakele imali emzini wakhe wathuka woma ebona uR1.4M. Ekuseni ngakusasa wakhokhela ubaba uR900 000. Kwimali ayitholile. Umngani wami yena ubefuna ukuwina i-lotto ngomhlaka 11 October kwizinamba zenhlanhla azinikwe ubaba Kesa kwamthusa ukunona ukuthi izinamba zonke azifakele ziphumelele wase ekhokhela ubaba u-30%. Kubo bonke abantu engabayela kubaba Kesa baluthola usizo. Ngifisa ukubonga umndeni wakwamMkhize ngokufakaza kwabo ephepheni ngokunjalo nobaba Kesa ngosizo iwakhe. Uma unanoma iyiphi inkinga ungabazi, ungamfonela nawe uzokusiza. Izinombolo zikababa DBN/JHB 0638356295
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!100% PROF AYILE 078 861 3396 Hlukana nezinkinga ezikuphathisa nekhanda oza kimi Ngikhipha isisu, buyisa isithandwa sakho, imali esheshayo, wina lotto, casino, imali ingena ebank. Amagundane alanda imali, gudluza isitha same day. Susa isikweletu 1hr. Ngiyadiliva yonke indawo. Khokha masephumelele 100% Grtd 078 861 3396
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
!100% BABA CHIMBO Izinkinga zemali nokunye *Imali isheshayo *Imali ingena kwi account yakho *Amagundane alanda imali *Buyisa isithandwa *Hlukanisa izithandani *Khetha intombi mfana akuqome sametime *Isisu sinyamalale *Wina ilotto *Khulisa induku *Woza woza nebuziness yakho Nokunye oKuningi Ngiyagaranta Sameday! 063 362 5740
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
A Mama Jimmy ?All Unfinished jobs free ?Win lost lover quickly ?Win 6 Lotto numbers ?Penis Enlargement Call/sms 0619770079
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
Western Cape
 
Africa research Clinic DR KAPITO 073 607 6686/ uBuyile uzokunceda eonke. Umphakathi ngesipho asiphiwe. Zizinyanya unsedaokulandelayo. Bona utshaba kwakhoesipilini. Isithandwa kube sakho wedwa. Amagundwane akuphathele imali ngokukhawuleza. Ukuphuma ejele nokuba wenzeni ukumsusa. Umuntuokuhluphayo. Ukuqinisa umzi, shishini nemoto bayishiye beyibona. Isibethelo somfanaa notshate eve wenawedwa. Imali yezinyanya zikuzisele kwaakho. Buyisa umntuoswelekileyo ngendlela. Engaqondakaliyo. Imvelaphi yam ndisuka eswazini. Ndibhatalisa emva komsebenzi kabantu abanyanisekileyo. Ukukhulisa induku 073 607 7757
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
BABA ALABI Inkinga zemali kuphela, imali esheshayo, casino, wina noma ini imali ingena esikwama, Amagundane kulandela imali, nemali ingena kwi account Nokuningi 100% 062 550 6004
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
BABA DLAMINI 063 487 2202 Inyanga idumele isiza onke omunthu HKubuyisa into ilahlekile HKubuyisa isithandwa in 30 mins HImali engena ibank 1.5 Million HGudluza isitha
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
BABA KAZEMBE My muthi is the answer, sameday, sametime. I use a pot of water to see your problems. Bring back lost lover, make your partner think and dream of you only. Penis enlargement all sizes. Magic ring for lotto, casino, financial problems, court cases, removing tokoloshes. Safe abortion, delete loans and debts. Divorce matters 081 409 8423
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
BABA MAUNDE 100% Gauranteed Buyisa isithandwa. Khipha isisu Lotto Casino imali yamadlozi isikhwama semali sendawana oil. Ngithakatha imali. Yasebank ize kuwe wallet magic. Khokha Seuphumelele 081 0797 505
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
BABA UMALI Nyamalalisa isisugudluza isitha lotto casino sigubhu samali imali eSheshayo imali ingena ku account 20mins kugena eSitolo uphume nemali amagundani okulanda imali kubuyisa isithandwa bheka mina ngedwa kuphuma eJele nokunye kuningi ukudingayo . Call: 073 628 1397
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
BONGA DR. MALINGA NGOKUSHINTSHA IMPILO YAMI Usuzame usizo wahluleka kodokotela abaningi. Woza ku baba. Ngingu Mangi inambala yami ithi ohlala Cape Town. Ngisfisa ngathi ubaba ngisheshe ngimazi ngaphambi kokumosha imali eningi kangaka ezinyangeni, odokotela nezangoma. Ngibone obebonga kwiphepha i Daily News ethi ungowakwa-Gumede ubonga uDr Malinga ngokushitsha impilo yakhe kanye nomndeni wakhe ngezinkinga zabo zezimali. Mina ngavele ngabe nomndlandla ngabafana abancane tokolo -she abangangifakela imali ingango R400 000 kwi-Akhawunti yami yasebhange lokho kwenzeka emva kwamahora anabili nje kuphela nemali yabe isikhona ebhange ngamkhokhela uR900 000 kuphela emalini engayithola. umfowethu yena waxhumama naye efuna isikhwama semilingo ukuze athole uR700 000 nsukuzonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposela yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kwesikhwama ube esesethola uR240 000. Ngalo lolosuku. Wabe esemkokhela uR30 000. Njalo ngesonto. Umzala wami yena wakhetha amagundane ukuthi amfakele imali emzini wakhe wathuka woma ebona uR3.6M. Ekuseni ngakusasa wakhokhela uDr uR500 000. Kwimali ayitholile. Umngani wami yena ubefuna ukuwina i-lotto ngomhlaka 11 November kwizinamba zenhlanhla azinikwe uDr Malinga kwamthusa ukunona ukuthi izinamba zonke azifakele ziphumelele wase ekhokhela uDr u-15%. Kubo bonke abantu engabayela kubaba Mbeki baluthola usizo. Ngifisa ukubonga umndeni wakwamkhize ngokufakaza kwabo ephepheni ngokunjalo Dr. Malinga ngosizo iwakhe. Uma unanoma iyiphi inkinga ungabazi, ungamfonela nawe uzokusiza.Izinombolo zikaDr Malinga 100% Grtd 073 9477 219 DBN
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
CHIEF AMBIYA uKubuyisa isithandwa, Amagundane alanda imali R500 000, ukhulisa amahips ukhulisa amathanga, umuthi wokukhipha isisu 30 mins, Imali esheshayo R2mil 30 min, hola kathathu ngamafutha ezimanga angakwenze la R2million ngosuku. Imali ingena kwi account 30 mins, Wallet magic sula sikweletu 15 mins, Khiya mfazi noma indoda 1min. Chikolokolo chikulethela imali R3Million. Khokha Sewuphumelele % 078 564 0819
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 
CHIEF RAMA ? Win Loto / Casino today ? Ghosts / Demons at home ? Lost love / Divorce / Family problems ? Magic wallet / Ring for luck ? Pass exam ? All women's problems such as pregnancy ? Promotion at work and increase salary Pay after job is done! 063 432-2844
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
Gauteng
 
DR ABU * For Strong Muti * Marriage Problems * Lost Lovers * Weak Erection * Financial Problemss * Boost your buisness * Sell property quickly * Clean & destroy evil * Court cases And many more 063 545 6868 Next to Athlone Court
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
Western Cape
 
DR HASSAN *King of lost lovers *Sexual problems *Financial problems *Money in account *Penis Enlargment And all other problems call/ whatsapp 078 764 9102
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
Western Cape
 
DR MAMA AKIA 063 155 3313 Buyisa isithandwa 30mnt, imali esheshayo 1 day, nyamalalisa isisu, khulisa induku, imali ingena kwi account yakho in 30mnts, shot boys eletha imali, amgundane alanda imali, lotto, cassino, finish unfinished job for other Dr. 063 1553313 STANGER, ULUNDI & DBN
Save This Listing
Listed
Thu 23-03-2017
KZN
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next →