• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Personals Categories

765 Results Found in Personals Sort 

BABA NICK'S Inyanga isiza nge mali Kuphela 081 0327040 100%
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
BABA YINUSA Ngibuyisa isithandwasakho ngeza imali phambi kwakho imali ngene kwi account yakho ngisula izikwelethu imali yamadlozi bhekaminangedwa ngigqisa imizi ube nezikundla emsebenzini khokha sewuphumelele 073 456 7796
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
BABA GOODMAN HERBS BABA GOODMAN UGQIRHA UZOKWENZA UMEHLUKO EBOMINI BAKHO NGOKHAULEZA LEQHA UNGAPHOSWA uFumana umtshato ngokhauleza uBheka mina ndodwa uQinisa umzimba, nomzi wakho uBuyisa isithandwa sakho nempahla elahlekileyo uBungutwa oile khulisa ubudoda uHlukanisa abathandanayo 1 day uUkuyekisa umntu utywala no kujola uUvela bahleke uthandwe uNdibolekisa amagundwane akuzisele mali endlini yakho uLuck stick to make you rich fast uNyamalalisa isisu uFumana otikoloshe akuzisele imali endlini yakho 1hour only uKhupha umntu ejele nokunye kuninzi NDIFUMANEKA YORK ROAD EMTHATHA 071 904 5399
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
BABA GUMEDE UTHEMBEKILE 100% GTD Ngidume kakhulu, Ngemithi estrong, Buyisa nokukhiya isithandwa, Bheka mina ngedwa itambo R450 iletha imali R800 000 Ngosuku CALL BABA GUMEDE 073 041 7200
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
BABA KABINDA Ngiyabulala futhingiya thwalisa ngiyangenisa imali kwemvula % 074 758 5588
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
BABA MUSA HBuyisa isithandwa HKhulisa induku HImali engena ebank 30 mins HSula isikwelethu HGudluza isitha sakho 1 hr HAmagundane emali ngosuko 2 million NGIYATHUMELA NOMA IKUPHI % 076 208 0010 EZINGOLWENI NPS/ DURBAN
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
BABA SIMEYA Yeka ukukhala nali sizo HBuyisa isithandwa HKhulisa induku HImali engena ebank 30 mins HSula isikwelethu HGudluza isitha sakho 1 hr HAmagundane emali ngosuko 2 million Ngiyathumela noma ikuphi % 073 649 2253 ESTCOURT / PMB
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
BAD RTF FILE FORMAT, COULD NOT CONVERT: G:2317649623.RTF
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
CHAUKE, Precious (DOB: 1988/12/25) and possible father of baby boy born on 28 December 2017 at Leratong Hospital. Please contact Susan Wasserman on 083 268 6650 regarding his adoption.
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
The Star
 
Debt Solutions for solid cash flow relief. ? No repossession ? Consolidate debt ? Restore credit NOT DEBT REVIEW Call / whatsapp 084 346 4583 email:info@ griffinwealth.co.za www. griffinwealth.co.za
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
Western Cape
 
DOCTOR SINYEMA 100% Kudala ufuna uncedo ufikile uDoctor Sinyemba uzokukhupha ezingxakini HBuyisa isithandwa sakho HLiyeza lokurhola kathathu HNdibolekisa ngamaGundwana akuzisele imali endlini yakho HLiyeza lokuqinisa ne Shishini nesibaya sakho HImali ingene kwi account same day HSikhulisa ubudoda baho HMagic wallet ufumana itshintshi xa uthengayo evenkileni HIngxaki zemali ungayiboniyo into oyenzayo ngayo HMagic stick ikuzisele imali endlini kwa same day HIyeza lokwina iLotto gambling ne interviews HNdinalo iyeza lokubuyisa into ebiweyo HNdigqibezela umsebenzi ongagqiywanga ngamanye amagqirha NDIFUMANEKA eMonti naseMdantsane Fowunelea kule Nombolo 078 132 7719
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
DR BINAMU HERBALIST Sula isikwetu, inkinga yemali, Gudluza isitha sakho 1 day. Ngena istolo no R20 ubuye, nemali Nokunye Kuningi 078 237 2 032 083 378 5587 KOKSTAD
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
DR KANYENGA Ngenza imali phambi kwakho. Imali engena kwi account yakho. Amagundane alanda imali. Imali yamadlozi. Ngibuyisa isithandwa sakho. Bheka mina ngedwa. Ngiqinisa umuzi wakho. Ube nesikhundla emsebenzini. Wina ilotto (casino). Qashwa emsebenzini. Phumelela esikoleni. Khokha sewuphumelele. 063 0177 486
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
DR KANYENGA Ngibuyisa isithandwa sakho, ngenza imali phambi kwakho, imali engena kwi account yakho, ngisula izikweletu, imali yamadlozi, bheka mina ngedwa, ngiqinisa umuzi/amatekisi, Ube nesikhundla emsebenzini Khokha Sewuphumelele 063 0177 486
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
DR KING THAMBO Nantsi inyanga ekhawul lezayo yase Mozambigue cholamzi nemoto, imlai ingena ebank, buyisa isithandwa sakho, imali ingena endlini nemali yamadlozi, khulisa induku, ityala elibi liyaphela nokukhupha umuntu ejele abhoshini, nemali engena esikhwameni ebiweyo umsebenzi okuvala wallet magic, wina casino nelotto. NDIFUMANEKA eBizana eMtata eLusikisiki eDutywa. Contact No: 073 333 5256
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
DR MAMMA HERBALIST AND MAIL ORDERS. Come and meet with the professional of herbs who is still in history. Dr Lindiwe is here fullfill your dreams such as: Bring back lost lover Make your lover to love you than before Manhood enlargement, all sizes Chanasa herbs to remove bad luck Win lotto, casino and horse races Win court case no matter how big is the case. Financial problems and stroke Call Dr Mamma Lindiwe 067 0021434
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
DR MBEYA 0797074304 INKINGA ZEMALI KUPHELA lIMALI ESHESHAYO UYITHOLE NGOSUKU UBUYA NAYO UNGAPHINDE USEBENZE lIMALI ENGENA KWI ACCOUNT lIMALI INGENA ESIKWAMENI PHATHA R950 KUPHELA 100% Guaranteed
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
DR. AZIKO H079 5510 847 HIsikwama semali. HAmafutha ezimanga akwenzela R2Million HImali engena kwi account H Lotto, Casino & Powerball HBuyisa isithandwa 5mins. HWallet magic 20mins HAmagundane alanda imali HNyamalalisa isisu 20min HGudlusa isitha ngosuku HImali engena edlini H Sula isikweletu HKhoka suwuphumelele
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
FOUND: Ladies watch found on Fish Hoek Beach, on Sunday, 11th March. Call Nikki 083 977 9182.
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
Western Cape
 
Get financial freedom with Auntie Zulie * Win Lotto, Casino & Powerball * Bring back lost lov ers soon * Financial problems * Get money into your account * Delayed pensions Phone 083-424-8594
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
Gauteng
 
Is your eating overwhelming you? OVEREATERS ANONYMOUS If you feel powerless over food & are unable to control the way you eat, you are not alone. There is a solution: Overeaters Anonymous (OA) provides the support you need to stop. By attending OA meetings, we get strength & hope for long term recovery. Meetings are held in Gauteng, Cape Town & Durban. Everyone welcome, call today! 011 640 2901 www.oa.org.za
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
Gauteng
 
KHANYISO, Father of baby Stofile, DOB 21/12/2017 born @ Rahima Moosa Hospital, please contact Phakama Ndamase (011) 618 1533
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
Gauteng
 
KHOTHE Utata (ongaziwa) noSiziwe Khothe (umama) mabaqhakamshelane noMs Lerato Moalisi ongunontlalo ntle eMatatiele Child Welfare kulenombolo ilandelayo 039-7373365 malunga nabanye abazali abangwenela ukwamkela uNtlantla Khothe oyinkwenkwe owazalwa ngomhla ka9/01/2017 njengomntwana wabo.
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
KING AMEYA HBuyisa isithandwa HNyamalalisa isisu HImali esheshayo HImali ingena kwi account HSula isikwelethu HGudluza isitha HHlanyisa umuntu HInunu ilanda imali HWina icala 100% % 060 356 2810 DURBAN/ESTCOURT
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 
KUYENSEKA NGEMPELA KUTATA YIKHWISA WASE NAGERIYA 078 397 3837 Woza uzobona esizenzayo sixazulu zonke izinkinga futhi uyashesha ukusizakala uma udinga usizo. Buyisa isithandwa Bheka mina ngedwa, imali engena kwi account 1 million same day. Nyamalalisa isisu Amagndane alanda imali, Imali esheshayo Phasa esikoleni Amafutha azimanga angakwenzela u 2 million same day Gudluza isitha. Isikhwama semali DURBAN
Save This Listing
Listed
Thu 15-03-2018
KZN
 

← Previous 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next →