• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Personals Categories

765 Results Found in Personals Sort 

GOGO ALIMA 100% Igama lami ndingu Siyabonga ndihlala Durban nazi inombolo zami 0783004934 ndifuna ukubonga uGogo Alima ngemisebenzi yakhe emihle angiyezele yona ever kokhumotsha imali zami zingakha kulaba abanye oDoctor abancwele lapha emaphepheni angena inqiniso kodwa ngiyabonga Gogo Alima ngala mali R2.2million yangena kwi account yami Gogo Alima uyishintshile impilo yami ngok ndizokwazi ukweza noba inton emndenini wami ndiyabonga Gogo xa ufuna uncento GOGO ALIMA nazi inombolo zakhe 060 768 3917
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
GONONDO MKHULU + MFUNDISI 078 989 3673 Nansi inyanga edumile umhlaba wonke usiza wonke umuntu ceba noma wahlulwa kwabanye noma ukude kangakanani. ngizokuzisa Imali esheshayo, ubuya uphethe iwu R3million imali ingena kwi acc. Gudluza izitha. Buyisa isithandwa, nto ebiwe kiya isithandwa, sikushadi. Hlukanisa abathandanayo. Wallet magic, yenza R200 000. Nyamalalisa isisu, Thola umsebenzi, Sendawana ilanda R1million. Ngibolekisa ngesigubhu semali R6Million, Wina Ibhola imidlalo, casino lotto, Imali yenziwa, phambi kwakho, ngithumela isalamuzi noma inyoka iyokul andela, imali oyidingayo Sula amacala iDlozi likufakela R90000 endlilni Nokunye okuningi 078 989 3673
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
iGAMA LAMI NGINGU Nokuzola ngihlala kwazulu natali Eshowe inamba yami ithi 0606909570 ngifuna kubonga ugogo labana kwalemali nginayo kudala ngihamba kwa sinyanga sihlukile kodwa bengimosha imali yami ngapinda ngathenga ipepha la isolezwe ngabona khona abantu bancoma msebenzi ka gogo labana nami ngazama kumfonela kusukela apho iphilo yami kanye nezingan zami yashintsha noma ngingafa namuhlanje ingani zami ngekhe sihlupheke inamba ya gogo laban 0736281397 ngiyabonga kakhulu gogo labana 2018 ngingene kahle nginayo imali uma ufuna ulwazi kabanzi ka gogo labana inamba yakhe ithi 0736281397
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
IMALI ESHESHAYO Sibolekisa Ngemali bambisa Ngemoto, Trucks, Laptops, Tools, TV, Cellphones, etc Uthola Imali Same Time Noma Ungasebenzi Siyakuboleka Kusukela Ku-R100 Kuya Ku R200 000 Siyathenga Noma Ufuna Ukudayisa Fona or Whatsapp Mdu -0788776057 / 0313048921 119 Umbilo Road
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
IZANDLA ZINDLULA IKHANDA MAMA FUNDO Igama lami nginguSanele Ngema Sibiya, nginguthisha nginguMhamaosekhulilengineyinganeeziwo 6, umyeni wami ungunjiniyela, sesishade iminyaka ewu-30yrs kodwa bekungekuhle neze, izinkinga ebesibhekene nazo bezixakile, sizamile iyinyanga eziningi sihluleka saze sathola uMama Fundo engaxoxelwa ngabo ngumngani wami uZanele, Hawu! Baze bangisiza, angazi ngingabonga ngithini. Mina nomkhwenyane wami besinezi nkinga zezikweletu iingane zaze zaphume esikoleni singakwazi ukukhokha. Kodwa manje impilo isihamba kahle uMama angisiza ngendlela engcono yokuphuma ezikweletuni sengi phila impilo emnandi. Indaba inkanje ku Mama Fundo nendlele asebenza nayo. Mina ngavele ngabe nomndlandla ngabafana abancane tokoloshe abangangifakela imali ingango R1 500 000 kwi-Akhawunti yami yasebhange lokho kwenzeka emva kwamahora anabili nje kuphela nemali yabe isikhona ebhange ngamkhokhela uR950 000 kuphela emalini engayithola. umfowethu yena waxhumama naye efuna isikhwama semilingo ukuze athole uR130 000 nsukuzonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposela yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kwesikhwama ube esesethola uR400 000. Ngalo lolosuku. Wabe esemkokhela uR140 000. Njalo ngesonto. Umzala wami yena wakhetha amagundane ukuthi amfakele imali emzini wakhe wathuka woma ebona uR1 .300 000 Ekuseni ngakusasa wakho khokha uR600 000. Kwimali ayitholile. Umngani wami yena ubefuna ukuwina i-lotto ngomhlaka 15 April kwizinamba zenhlanhla azinikwe ku Mama Fundo kwamthusa ukubona ukuthi izinamba zonke azifakele ziphumelele wase ekhokha u-20%. Kubo bonke abantu engabayelela ku Mama Fundo baluthola usizo. Ngifisa ukubonga uZanele umngani wami ngokunjalo ku Mama Fundo ngosizo lwakhe. Nawe ungazitholela izinombolo zakhe uzosizakala, angeke uzisole, noma ngabe uxakwe yini. Izinombolo za uMama Fundo 083 3168 992
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
KING BABU REAL HERBALIST 69 years old and 45 year of exp same day results. 100% grtd. King Babu is back with strong muthi to help all people who have a problems. No chancers to the following: Usipa oil, bring money in your house within 1 hour. Bring back your lost lover within 30minutes. Stop Divorcee, win Lotto, Casino. Finish Unfinished jobs left by other Doctors. Pay after results. 081 432 4834
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
KING SELEMANI 072 712 7361 Ndiyelapha ndiyaxilonga, ndibuyisa isithandwa kanye nothwetyuliweyo, ndino bheka mna ndodwa, ndino dukanelizwe, gudluza / gezisa isitha sakho. Ngena evenkileni ubuye nemali fumana imali ngokukhawuleza, promotion at work. Imali ingena kwi account yakho. Iwoza woza le bizinisi nokunye. Around Butterworth & KZN.
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
LAPA HERBS 079 646 0098 Imali ekhawulezayo engena ebank, amagundane alanda imali, casino, lotto, imali yamadlozi, woza woza yebisiness, gudluza isitha, ukuqedela wonke umsebenzi osewahlula abanye odokotela, phuma ejele. Dukanezwe. 100% Grtd
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
MAKOSI Isikwama semali, imali ingena kwi account yakho, wina casino / lotto, buyisa isithandwa 1hr, khulisa induku. (2hrs) Amagundane alanda imali. Hlanyisa umutu. Khipha isisu. DURBAN / LADYSMITH 078 663 1732
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
MAMA JOYCE Pay after job is done Bring back lost lover Financial problems 071 784 3497
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
Western Cape
 
MAMA LUCKY Pay after results l Impuku Zemali l Lucky numbers l Miracle wallet / ring l Clear debts /money in account l Delayed Claims / working cannot save l Know your enemies 078 663 0004
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
Western Cape
 
MASIKO Sicela ukufuniswa uBaba kaNaledi no Kwanele Masiko Abazalwa u Sindisiwe Masiko osewashona onolwazi athinte S/W Mbata 031 7711341
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
MATAMAYI Sicela ukufuniswa uBaba kaChumani Matimayi amthola ku Nobayeni Matamayi ongasekho emhlabeni onolwazi athinta ne S/W 031 915 0371
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
MKHULU MAJIGA Khokha usuphumelele *Bheka mina ngedwa *Igundane elilanda imali R300 000 ngosuku *Isikhwama semali *Abafana abaletha imali R900 000 1 day, *Induku yemlingo eletha imali *Thenga esitolo uthole ushintshi omningi *Thola umshado ngokushesha *Hola kathathu emsebenzini *Gudluza isitha *Lotto / casino & Nyamalalisa isisu 1 day. *Phasa esikoleni Zonke inkinga R420 DURBAN/ STANGER 084 816 6429
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
MYAKA Sicela ukufuniswa uBaba kaBandile Myaka amthola kuNosipho Myaka ongasekho emhlabeni onolwazi athinte S/W 031 2641826
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
MZIZI Sicela nisifunise uSandile Mzizi owalahleka ngo nyaka 2012 yimina umzali wakhe Sijadu Mzizi. 0607466046
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
NAIDOO SIDHLALL ATTORNEYS Ochwepheshe baba Meli lAbasiza ekwenzeni izinxephezelo zabantu abalimala ezingozini zezimoto. lBenza izinxephezelo zabantu abalinyazwa ubudedengu basezibhedlela ngenkathi bebelethiswa Thintana nathi 031 834 1022
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
NDIPHAKAMISA UKUBULELA TATA UDLAMINI NGOSIZO LWAKHO Ndingu vuyisile dlaba wase East London inamba yami yomnxeba ithi 0719031116 andazi ndingabulela kanyani Tata Dlamini ngendlela yesimanga wandinceda ngayo. Nam ndeva ngomnye usisi vuyela mjongeni wasemthatha engqina kwiphepha Isolezwe ethi wamnceda ngemali kwi account, ndamthinta uTata Dlamini wandichazela kakuhle indlela zonke asebenza ngazo mnandakhetha imali engena kwi account kuthe embakhexetshana yagena imali kwi account engango R3.5m yena wathi ndimbhatake u20% kuphela uTata Dlamini unceda ngemali engena endlini imagic wallet lotto, Powerball Tata Dlamini ngifisa sengathi uqubeke nokuba nceda nabanye. Ufumaneka. Kule Namba 063 487 2202
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
NGIPHAKAMISA Ukubonga Baba Majozi ngingu Thandeka inamba yami ithi 0782240366 ngoku hlala Empangeni ngiyabonga uBaba Majozi ngokushinja impilo yami ngisfisa ngati uBaba Majozi ngisheshe ngimazi ngaphambi kokumosha, imali iningi kangaka ezinyangeni nezangoma Wangi fakela imali kwi account R3.2 Million Kwenzeka emva kwamahora amabili. Ngamkhokhela uR200 000. Noma uzamile kwabanye uhlulekile Woza uBaba Majozi uzokusiza. Uzojabula Fonela uBaba Majozi 071 - 763 3918
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
NGIPHAKAMISA UKUBONGA KUBABA TITI IGAMA LAMI NGINGU Ntombifuthi ngihlala ematha thiyele, inombolo yami ithi 0632964846. Ngifisa ngathi uBaba TITI ngisheshe ngamzi ngaphambi ngokumosha imali eningi ezinyangeni odoktela nezangoma ngabona kwiphepha Isolezwe, ebonga uBaba TITI uthulani wakwa xaba ebonga uBaba TITI ngokushi ntsha impilo yakhe kanye nomndeni wakhe ngezinkinga zabo zezimali, mina ngavele ngafona ngathi ngifuna, abafana, abanacane, abangifakele imali ingango R19million kwi account yami lapho kwemzeka emva kwamahora amabili nje ku phela ngase ngamkhokela kuyona uR500 000 kuphela uBaba TITI uyasiza nezinye inkinga ubekene nazo, uBaba TITI ngifisa sengathi uqubheke nokusiza abanye ngyabonga uBaba TITI 078 824 0346 065 823 7003
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
NKULU ASIYATU Imali esheshayo 20 mins, gudlusa isitha 1 hour, ngiyasibuyisa isitandwa sakho kanye ukukiya, intambo yemali, imali engena ku account, tola isikunza, inunu ilanda imali. Durban/Ezingolweni 071 9800 105
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
KZN
 
PARENTS of Jason Khumalo (assumed) born 30/08/2017, abandoned in Devland on 30/08/2017. Call Happiness 0116401343 re adoption
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
Gauteng
 
Piano & Theory All ages & levels 076 512 7948
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
Western Cape
 
PROF HAKIM Geld probleme en liefdis verhoudings 100% * Geld probleme * Trou & skei probleme * Skoonmaak van lenings * Pensioen geld wat lank vat om uit te betaal * Verwyder slegte geluk * En soveel meer * Onvoldoende werk * Alles meer * Lotto te wen * Heilige water Bel / sms / whatsapp 078 401 7082 Dis nooit te laat om probleme op the los nie.
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
Western Cape
 
PROF JOMO l Umthi Business l Promotion at work l Ingxaki Yomtshato l Delaying funds & Home Cleaning l Ingxaki Zemali l Impuku Zemali l Winning Court Cases l Bhatalaxa Umsebenzi l Ugsebenzi Ugqityiwi 078 405 5320
Save This Listing
Listed
Thu 22-03-2018
Western Cape
 

← Previous 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next →