• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • DFA
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Search for


In 

Filter by Region


 
Browse other Personals Categories

630 Results Found in Personals Sort 

DR. SONJELA HERB 073 173 6670 Ngihlanyisa umuntu okuhluphayo, Siwasho sesicitho ukubuyisa isithandwa 100% ngiya gudluza isitha 1day gtd, Amagundane akuletela imali 100% , imali eshe shayo, nyamalalisa isisu, imali ingena kwi account yakho Wina icala siwasha imali ixolile 100% DURBAN
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ABORTION BUY PILLS FROM R100 WHATSAPP THUMELA U CALLBACK SIZOKUFONELA (0 3M) 078 389 7132 SIYADILIVA NOMA IKEPHI
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
PROFESSOR DR MANDISA Bring Back lost lover. Penis Enlargement. Make your partner think and dream of you only. Get money using Chikumba in 15 min. Winning Gambling and bring more customers to your business. Pregnancy problems same day. Magic Rings for winning Lotto and Casino. Court Cases no matter how big. Get Women or Men of your choice. Bind your Marriage. Delete your Loans and Debts. Finish unfinished Jobs. Call Dr Mandisa 078 854 8072
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
R1000 R250 000 Loans. blacklisted accepted. 0739734677 / 0837619440
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
ABDUL MALIK I specialize in: •Bringing back your loved one no matter how long •Get money straight in your bank account using Tabith •Court cases, promotion and win tenders •Win casino, lotto and gambling •Magic wallet to attract wealth into your house •Finish unfinished jobs failed by other Doctors Don’t hesitate to call me: 060 638 8453
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
Western Cape
 
NGIDLULISA UKUBONGA KUBABA MAGOMBO NGOKUSHINTSHA IMPILO YAMI Ngingu umnu Bongani Nxumalo ngihlala eNew Castle inamba yami ithi 078 787-8455 ngifisa ngabe ngashesha mgamazi uBaba Magombo ngaphambi kokumosha imali eningi ezinyangeni nezangoma. Ngabona obebonga ephepheni Isolezwe uthi ubonga ubaba Magombo ngokushitsha impilo yakhe nomndeni wakhe unezinkinga zezimali ngafonela ubaba Magombo ngakhetha abafana abafishane abaletha imali kwi account yami emva kwamahora amabili yabe isingenile ebhange R1million ngabe sengimukhokhela kuleyomali ubaba Magombo usiza ezinkingeni zonke umaufuna ukwazi kabanzi ngenkinga onayo buza kubaba Magombo. Izinyembezi zakho zingakulethela inJabulo 078 — 9906 —781
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
DR ZAMAN H079 5510 847 071 8413 702 HIsikwama semali HAmafutha ezimanga akwenzela R2 Million HImali engena kwi account HNgena esitholo ubuye nemali HBuyisa isithandwa 5mins HHola kabili emsebenzini HWallet magic 20mins HAmagundane alanda imali HNyamalalisa isisu 20min HGudlusa isitha ngosuku HImali engena edlini HSula isikweletu HKhoka suwuphumelele
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
!! PROF NULU & SON 078 4811 505 HHlukanisa izithandani 20 mins, HGudluza isitha sakho 1 hour, HIsisu Sinyamalale 30 mins, HLIGONDO OIL UNGAKWENZELA UR2MILLION NGOSUKU, HBuyisa isithandwa sakho 20 mins, HKhetha intombi noma mfana akuqome same time, HImali esheshayo 30 mins, HAmagundane emali, Hiring yemali, HMagic wallet/ casino / lotto, HSula isikweletu unaso 1 day, HWoza Woza Nokunye Okuningi kukhona Contact Nulu 083 639 4939
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
LOAN udinga imali uyithole sametime 071 0835684
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
SENGWAYO 083 894 7798 HSusa izitha HWina icala HKhiya indoda/umfazi HImali eshashayo 40 mins HBuyisa isithandwa HAbafana balanda imali HSula isikweletu HIsikhwama semali HIring yemali HBheka mina ngedwa. HImali engena ebank 20 mins. Uma uhlulekile kwa banye woza kimi. 100% Grt PMB DBN
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
DR. BONGO 061 488 5577 073 186 8475 HKhulisa induku M, L, XL, XXL R350 30 min HImali engena endlini / ebank - R600 - 30 min HBuyisa isithandwa 1 day - R300 HNyamalalisa isisu - 1 Hr R400 HAmagundane R500 HMagic Wallet R400 HImali yamadlozi -R2000 HLotto, casino, Vodacom Millionaire R350 HAbafana basemoyeni - R800 KHOKHA SEWUPHUMELELE
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
! ! !BUSI ABORTION CLINIC QUICK & SAFE FREE SCAN & CLEANING NO PAIN USING PILLS, PUMP DXT Done in 10-20 mins FROM R200 PROFESSIONAL WE DO IT HERE SAMEDAY,YOU GO HOME CLEAN AZIKHO IZIHLUNGU UZOPHINDELA EMUVA USURYT SIZOKUSIZA NOMA UFUNA AMAPHILISI SIYAKULETHELA 100% GRTD l 0 - 3 M DURBAN-ETC CALL/WHATSAPP 0782701778 0747582146
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
DR KIM 073-466-5350 * Lost lover (2 days) * Enlargements * Unfinished job (100% guaranteed) * Promotion * Court cases * All diseases * Pregnancy problems Pay after help. Kbly.
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
Gauteng
 
NGIYABONGA NGENHLIZIYO YAMI YONKE KU DOKOTELA BONONGWE NGOKUSHINTSHA IMPILO YAMI Igama lami ngingu Philani Zungu ngihlala ePetermaritzburg inamba yami ithi 083 6817988 ngifisa ngabe ngashesha ngamazi uDr Bonongwe ngephambi ko kumosha imali eningi ezinyangeni nezangoma Ngabona uLungani Ngcobo obebonga ephepheni Lesolezwe ethi uBonga uDr Bonongwe ngokushintsha impilo yakhe nomndeni wakhe. Unezinkinga zezimali. Ngaze sengifonela uDr Bonongwe ngakhetha abafana abafishane abaletha imali kwiaccount yami emva kwa kwamahora amabili yabe isingenile ebhange R1Million ngabe senginkhokela kuto usiza ezinkingeni zonke uma ufuna ukwazi kabanzi ngenkinga onayo buza kuDr.Bonongwe FONA KU 073 901 2258
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
DR KATETE *Buyisa isithandwa 1 day * Ithambo yemali *Imali engena kwi account yakho 35min *Imali esheshayo 30min *Amagundane alanda imali R900 000 ngo suku, R2million ngo 3 days *Amafutha ezimanga enza imali R5million KHOKHA SUPHUMELELE 060 4513 724
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
TYANI Sifuniseni ubaba kaThabani Tyani owamthola kuXoliswa Tyani ongasekho. Onolwazi athinte uS/W N. Mafuleka ku 031 469 4028.
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
! ! !ANN'S ABORTION CLINIC WE OFFER QUICK & SAFE TERMINATION FREE SCAN, &CLEANING PROFESSIONALS EVERYTHING DONE HERE, SAME TIME GO HOME CLEAN, NO STORIES 100% PAINFREE NO SIDE EFFECTS, IT TAKES 20 30MIN PUMP, PILLS OR POWDER WE STRIVE TO PROVIDE THE BEST SERVICE FROM R200 SUZAMILE KWANGENZEKA SIZOKUSIZA CALL/WHATSAPP 0783155622 0744055445
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
BABA MKHIZE Buyisa isithandwa sakho imali engena ebank. Amagundane alanda imali. Imali esheshayo Sandawana Oil. Thwala ube nemali Ngaphandle kwe gazi nokunye ukuningi. 073 007 0074
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
DR MOSA (Kimberley) With 28 Years' experience 100% guaranteed work from R100 treatment * Increase / reduce hips/ stomach / enlargement * Charming portion / get married / stop cheating / want a baby / pass exams * More rounds / to be loved alone * Lotto / casino / horses / tokoloshis / rats / magic stick * Pregnancy problems / stop alco * Bring back lost lover / properties / protect home * Promotion at work / increase salary / loved at work Call Dr for appointment before you come Pay after work is done 083 422-8055
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
Gauteng
 
GET BIG MONEY NO MORE STRESS l Solve debt financial problems l Get your gift money now l Traditional golden bags l Win Cassino lMoney spell l NO MORE SUFFERING. CONTACT 0733468365 PROFESSOR JHB / SANDTON/DURBAN
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
THE MYSTIC MAGIC RING The most powerful in the world 100% open the doors of happiness and success easily so everything turns positive, wishes come true like magic. Win lotto/ casino with magic ring. Love, natural, success in life. interviews, promotions. exams, health, etc Call / Whatsapp 0719313393 Mail order & deliveries
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
BE THE NEXT CASINO, LOTTO, POWERBALL MILLIONAIRE % 063 432 7677 PAY AFTER JOB PINETOWN
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
Gauteng
 
NDLOVU Sicela ukufuniswa uGugulethu Ndlovu noMakhosonke Gcwensa abangabazali baka Luyanda no Olwethu Ndlovu bakwa Q eMlazi. Onolwazi athinte uS/W Hlophe ku 031-918 8800
Save This Listing
Listed
Mon 23-01-2017
KZN
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next →